Saltar al contingut
Ajuntament de Reus

BENVINGUTS, BENVINGUDES

REUSOPENDATA ÉS EL PORTAL DE DADES OBERTES DE L'AJUNTAMENT DE REUS

DESCOBREIX LES DADES QUE T’ENVOLTEN


Ajuntament de Reus

QUÈ ÉS REUSOPENDATA

ReusOpenData és el portal de dades obertes que l’Ajuntament de Reus posa al vostre abast.

L’objectiu és fomentar l’ús i la reutilització de la informació de què disposem per donar màxima transparència a la gestió dels serveis públics i assolir un grau superior de maduresa en el bon govern, el govern obert, la millora de l’eficàcia i la modernització de l’administració.

Des d’aquest portal, es dóna accés a les dades agrupades en conjunts de dades o datasets. Aquestes dades estan disponibles en diferents formats reutilitzables (csv).

ReusOpenData està desenvolupat sobre CKAN (ckan.org/, un producte de programari lliure desenvolupat per l’Open Knowledge Foundation. (okfn.org)

Pioners en l’aplicació del protocol de la City Protocol Society

ReusOpenData és el primer portal del món que es dissenya i es publica seguint el protocol de la City Protocol Society.

Que volem amb el protocol de la CPS?

Que les dades s’organitzin amb un estàndard que tothom pugui conèixer i compartir. Si tots treballem amb les mateixes categories de dades, és possible comparar dades. Es poden desenvolupar solucions que serveixin a més institucions i organismes. És més fàcil relacionar coneixement. Caminem cap a l’internet de les ciutats, amb solucions comunes, plataformes compartides i xarxes d’aprenentage que ens permeten abordar junts els nostres reptes.

Què és la CPS?

La City Protocol Society és una organització sense ànim de lucre formada per una comunitat de confiança de les ciutats o de qualsevol organisme regional relacionades amb un govern de la ciutat, les organitzacions comercials, institucions acadèmiques o d'investigació, i les organitzacions sense ànim de lucre que aprofita els coneixements i experiència en ciutats de tot el món per accelerar la transformació de la ciutat, oferint oportunitats d'orientació i la investigació i desenvolupament en col·laboració (R + d) per a les ciutats.