Saltar al contingut
Ajuntament de Reus

BENVINGUTS, BENVINGUDES

REUSOPENDATA ÉS EL PORTAL DE DADES OBERTES DE L'AJUNTAMENT DE REUS

DESCOBREIX LES DADES QUE T’ENVOLTEN


Ajuntament de Reus

DESENVOLUPADORS

L’objectiu d’aquest portal és que les dades publicades puguin ser reutilitzades gràcies al seu format obert. L’Ajuntament de Reus pretèn fomentar l’ús i la reutilització de la informació procedent de l’Ajuntament i donar màxima transparència a la qualitat dels serveis públics i l’estat de la ciutat. També que la informació generada pel sector públic municipal, sigui útil a persones i empreses en els seus àmbits d’actuació i contribueixi al creixement i la creació de llocs de treball.

Condicions per a la reutilització de dades

Les condicions de publicació i ús de la informació del portal es regeixen per la llicència Creative Commons – Attribution (CC BY 4.0), que únicament estableix l’obligació de citar la font original de les dades.

La reutilització de les dades ha de ser compatible amb les garanties del dret fonamental a la protecció de dades de caràcter personal.

També cal tenir en compte el que estableix l’article 8 de la llei 37/2007, de 16 de novembre, sobre reutilització de la informació del sector públic que diu que:

  • No es pot desnaturalitzar el sentit de la informació ni alterar-ne el contingut.
  • Cal citar la font de les dades
  • Cal fer esment a la data de la darrera actualització de la informació.